ปลั๊กอิน ช่วยกรอกที่อยู่อัติโนมัติ / Autocomplete Thailand Address Woocommerce

900.00฿

เดิม Woocommerce เมื่อเราไปถึงหน้า checkout เราจำเป็นต้องพิมพ์ที่อยู่ไปตามลำดับ เช่น พิมพ์ตำบล พิมพ์อำเภอ แล้วจึงไปเลือกจังหวัด แต่หลังจากที่ติดตั้งปลักอินตัวนี้แล้ว คุณสามารถค้นหาที่อยู่ด้วยชื่อตำบล หรืออำเภอ ที่อยู่ของตัวเอง ระบบจะแสดงตัวเลือกขึ้นมาให้เลือก เมื่อเลือกแล้วระบบก็จะป้อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ให้อัตโนมัติ  รวดเร็ว ทันใจ ช่วยให้ลูกค้าของคุณกรอกที่อยู่ได้ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น

* ข้อมูลที่อยู่ครบทั้งประเทศ (ตำบล,อำเภอ,จังหวัด,รหัสไปรษณีย์)
** มีคำอธิบายชัดเจน ว่ากรอกส่วนไหนเพื่อทำให้ตัว autocomplete address ทำงาน
*** ใช้ร่วมกับ Woocommerce ภาษาไทย https://boostpress.com/woocommerce-thai-language/

Watch Video

Screenshots

Thai address autocomplete

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปลั๊กอิน ช่วยกรอกที่อยู่อัติโนมัติ / Autocomplete Thailand Address Woocommerce

เดิม Woocommerce เมื่อเราไปถึงหน้า checkout เราจำเป็นต้องพิมพ์ที่อยู่ไปตามลำดับ เช่น พิมพ์ตำบล พิมพ์อำเภอ แล้วจึงไปเลือกจังหวัด แต่หลังจากที่ติดตั้งปลักอินตัวนี้แล้ว คุณสามารถค้นหาที่อยู่ด้วยชื่อตำบล หรืออำเภอ ที่อยู่ของตัวเอง ระบบจะแสดงตัวเลือกขึ้นมาให้เลือก เมื่อเลือกแล้วระบบก็จะป้อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ให้อัตโนมัติ  รวดเร็ว ทันใจ ช่วยให้ลูกค้าของคุณกรอกที่อยู่ได้ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น

VERSION LOG
1.0 (11 มีนาคม 2565)
* ป้อนที่อยู่ในหน้า checkout อัตโนมัติ
ติดต่อสอบถาม