TTB (ธนาคารทหารไทยธนชาต) payment gateway for Woocommerce

3,600.00฿

จ่ายได้ทั้ง Visa และ Master Card

ปลักอิน TTB payment gateway for Woocommerce (2C2P API) อนุญาติให้ลูกค้าจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านทาง Gateway ของธนาคารทหารไทย ซึ่งจะทำให้ร้านค้าสามารถรับการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต ทั้งบัตร Visa และ Master Card

 

ค่าธรรมเนียมถูกกว่า

เนื่องจากเป็นการขอ Payment Gateway โดยตรงกับทางธนาคาร จึงทำให้ค่าธรรมเนียมที่ร้านค้าจะต้องจ่ายในแต่ละ transaction ถูกกว่าการใช้ Payment Gateway จากบริษัทนายหน้า

Screenshots

ปลั๊กอิน Wordpress แจ่ม ๆ อยู่ที่นี่