1. รับประกันการ support plugin จดใช้งานได้ 100% (หากมีปัญหาเกี่ยวกับ theme หรือ version plugin อื่น ๆ จะ support จนใช้งานได้ไม่เกิน 7 วันทำการ)
  2. คืนเงิน กรณีเดียว คือ ยกเลิกออร์เดอร์ก่อนได้รับ plugin

ถ้าหากมีปัญหาในการติดตั้ง กรุณาส่ง

  • 1. Test site
  • 2. Wp-admin
  • 3. FTP

สำหรับการตรวจสอบปัญหาครับ

แต่อย่างไรก็ตามหากท่านมีข้อสงสัย หรือไม่พอใจในสินค้า โปรดติดต่อแอทมิน @boostpress