1. รับประกันการ support plugin จดใช้งานได้ 100% (หากมีปัญหาเกี่ยวกับ theme หรือ version plugin อื่น ๆ จะ support จนใช้งานได้ไม่เกิน 7 วันทำการ)
2. คืนเงิน กรณีเดียว คือ ยกเลิกออร์เดอร์ก่อนได้รับ plugin

ถ้าหากมีปัญหาในการติดตั้ง กรุณาส่ง
1. Test site
2. Wp-admin
3. FTP

หมายเหตุ : สำหรับการตรวจสอบปัญหาครับ

แต่อย่างไรก็ตามหากท่านมีข้อสงสัย หรือไม่พอใจในสินค้า โปรดติดต่อแอดมิน @boostpress