ปลั๊กอิน แจ้งเตือนสถานะออเดอร์ WordPress / Woocommerce กับ LINE Official Notification

3,600.00฿

ลักษณะการทำงาน

หลังจากที่ลูกค้าเพิ่ม LINE Official ที่ตั้งไว้เป็นเพื่อนในไลน์แล้ว
ลูกค้าสามารถทำการขอรหัสลับเพื่อเชื่อมต่อช่องทาง LINE Official เข้ากับแอคเค้าบนเว็บไซต์ ทำให้ลูกค้าได้รับสถานะของใบออเดอร์ว่าปัจจุบันออเดอร์ไปถึงไหนแล้ว  (ร้านค้าได้รับออเดอร์แล้ว, สินค้ากำลังจัดส่ง, หรือออเดอร์ถูกยกเลิกเนื่องจากเกินเวลาจ่ายเงิน)

ประโยชน์ของ plugin

  • สำหรับร้านค้าเป็นการ เพิ่มคนติดตามให้กับ @line
  • สำหรับลูกค้าได้รับการ update สถานะอย่างรวดเร็ว สะดวกกว่าการ เปิดอีเมล

ใช้ได้เฉพาะ Bot mode เท่านั้น!

รูปภาพแนะนำ Plugin

ตัวอย่างใบออเดอร์
ตัวอย่างใบออเดอร์
เจ้าของร้านสามารถกำหนดรูปแบบใบออเดอร์ได้ด้วยตัวเอง
หน้าจอลุกค้าเชื่อมต่อกับ LINE Official
หน้าจอแสดงสถานะการเชื่อมต่อกับ LINE Official
ลูกค้าสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อ LINE Official ได้ด้วยตัวเอง
ตัวอย่าง Notification ในไลน์
ลูกค้าได้รับ Notification

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งใบออเดอร์ให้ลูกค้าผ่านช่องทาง LINE Official

หลังจากที่ลูกค้าเพิ่ม LINE Official ที่ตั้งไว้เป็นเพื่อนในไลน์แล้ว ลูกค้าสามารถทำการขอรหัสลับเพื่อเชื่อมต่อช่องทาง LINE Official เข้ากับแอคเค้าบนเว็บไซต์ ทำให้ลูกค้าได้รับสถานะของใบออเดอร์ว่าปัจจุบันออเดอร์ไปถึงไหนแล้ว  (ร้านค้าได้รับออเดอร์แล้ว, สินค้ากำลังจัดส่ง, หรือออเดอร์ถูกยกเลิกเนื่องจากเกินเวลาจ่ายเงิน)

 

ได้ยอดลูกค้าใน LINE Official เพิ่ม

เนื่องจากลูกค้าเพิ่ม LINE Official เป็นเพื่อนในไลน์ เขาก็จะเป็นกลุ่มคนที่ทางร้านค้าสามารถส่งโปรโมชั่นพิเศษไปให้ หรือส่งกิจกรรมส่งเสริมการขายไปให้ เป็นการเพิ่มยอดขายในอนาคต

 

ร้านค้าสามารถกำหนดให้ลูกค้าเพิ่มเพื่อน

เรามีระบบหลังบ้านให้ร้านค้ากำหนดว่า จะบังคับให้ลูกค้าต้องเพิ่ม LINE Official เป็นเพื่อนก่อนทำการสั่งซื้อสินค้าหรือไม่  สะดวกสำหรับร้านค้าที่ต้องการสับเปลี่ยนเงื่อนไขในการเพิ่ม LINE Official เป็นเพื่อน

 

ร้านค้าสามารถปรับแต่งใบออเดอร์ที่ส่งไปให้ลูกค้าทางไลน์ได้

เรามีระบบหลังบ้านให้ร้านค้ากำหนด โลโก้, ชนิดตัวหนังสือ, สีตัวหนังสือหลัก, สีตัวหนังสือรอง และข้อความ footer ทำให้สะดวกเมื่อร้านค้าต้องการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของใบออเดอร์ให้เข้ากับเว็บไซต์เดิมที่มีอยู่

ซัพพอร์ตหลายภาษา

สนับสนุนทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

 

ลูกค้าสามารถปริ้นต์ใบออเดอร์ได้

ใบสั่งซื้อที่ปลักอินส่งไปให้ลูกค้าผ่านทางไลน์ มีขนาดเท่ากับกระดาษ A4 ลูกค้าสามารถสั่งพิมพ์ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องขอใบสั่งซื้อจากทางร้านค้าอีก

 

VERSION LOG
0.1 (2 กุมภาพันธ์ 2556 02:00 - 05:20)
* Initial
1.0 (5 กุมภาพันธ์ 2565)
* กำหนดบังคับหรือไม่บังคับให้ลูกค้าต้องเชื่อมต่อ LINE Official Notification
* แก้ไขโลโกในใบออเดอร์ได้ด้วยตนเอง
* เลือกฟ้อนต์สำหรับแสดงในใบออเดอร์ได้
* ปรับสีหลัก สีรองในใบออเดอร์ได้
* แก้ไข footer text ได้
* แสดงใบออเดอร์สวยงาม
* แสดงใบออเดอร์เท่ากับกระดาษ A4 ทำให้สามารถนำไปปริ้นต์ได้
* ยกเลิกการเชื่อมต่อ LINE Official Notification ได้
ติดต่อสอบถาม