ปลั๊กอินออกใบเสร็จรับเงิน, ใบวางบิล, และใบส่งสินค้า สำหรับ Woocommerce

1,200.00฿

ปลั๊กอินออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีและใบเสนอราคาเป็น PDF ซัพพอร์ตภาษาไทย 100%

จุดเด่น

  • ⚡ ออกใบเสร็จรับเงิน, ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้, ใบจัดของ (packing list) ภาษาไทยอย่างสวยงาม
  • ⚡ ลูกค้าสามารถปริ้นต์ ใบเสร็จรับเงิน, ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้, ใบจัดของ (packing list) ได้ด้วยตัวเอง
  • ⚡ แนบ ใบเสร็จรับเงิน, ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้, ใบจัดของ (packing list) ในอีเมล์อัตโนมัติ
  • ⚡ ซัพพอร์ต PHP 8

Screenshots