Promptpay for Woocommerce

1,200.00฿

ปลั๊กอินชำระเงินผ่าน Promptpay เพิ่มความสะดวกในการชำระเงิน ให้กับลูกค้าของคุณ เพียงเลือก option promptpay หน้าชำระเงิน
ระบบจะ generate Promptpay QR code เพื่อให้ลูกค้าแสกนและจ่ายเงินได้ทันที 🙂