ปลั๊กอินช่วยกรอก ที่อยู่ จังหวัด อำเภอ ตำบล woocommerce

690.00฿2,990.00฿

ปลั๊กอินตัวเลือกจังหวัด อำเภอ ตำบล

ปลักอินตัวนี้จะทำให้ลูกค้าสามารถเลือกจังหวัด แล้วรายการในอำเภอจะมีแต่อำเภอที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆ และเมื่อเลือกอำเภอใดอำเภอหนึ่ง รายการเลือกตำบลจะแสดงตำบลที่อยู่ในอำเภอนั้นๆขึ้นมา ทำให้ลดความผิดพลาดในการป้อนที่อยู่ในการจัดส่งหรือที่อยู่ในใบเสร็จได้อย่างมาก

🟦 🟦 ทดสอบได้ที่นี่ 🟦 🟦

 

Screenshots