ปลั๊กอินช่วยกรอก ที่อยู่ จังหวัด อำเภอ ตำบล woocommerce

900.00฿10,000.00฿

ปลั๊กอินตัวเลือกจังหวัด อำเภอ ตำบล

ปลักอินตัวนี้จะทำให้ลูกค้าสามารถเลือกจังหวัด แล้วรายการในอำเภอจะมีแต่อำเภอที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆ และเมื่อเลือกอำเภอใดอำเภอหนึ่ง รายการเลือกตำบลจะแสดงตำบลที่อยู่ในอำเภอนั้นๆขึ้นมา ทำให้ลดความผิดพลาดในการป้อนที่อยู่ในการจัดส่งหรือที่อยู่ในใบเสร็จได้อย่างมาก

 

🟦 🟦 ทดสอบได้ที่นี่ 🟦 🟦

 

รูปภาพแนะนำ Plugin

ปลั๊กอินเลือกที่อยู่ จังหวัด อำเภอ ตำบล
ปลั๊กอินเลือกที่อยู่ จังหวัด อำเภอ ตำบล
ปลั๊กอินเลือกที่อยู่ จังหวัด อำเภอ ตำบล
ปลั๊กอินเลือกที่อยู่ จังหวัด อำเภอ ตำบล

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปลั๊กอินช่วยกรอกที่อยู่ ตัวเลือกจังหวัด อำเภอ ตำบล

ปลักอินตัวนี้จะทำให้ลูกค้าสามารถเลือกจังหวัด แล้วรายการในอำเภอจะมีแต่อำเภอที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆ และเมื่อเลือกอำเภอใดอำเภอหนึ่ง รายการเลือกตำบลจะแสดงตำบลที่อยู่ในอำเภอนั้นๆขึ้นมา ทำให้ลดความผิดพลาดในการป้อนที่อยู่ในการจัดส่งหรือที่อยู่ในใบเสร็จได้อย่างมาก

VERSION LOG
1.0.2 (14 ตุลาคม 2565)
* fixed: แก้ไขตัวเลือกตำบล
1.0.1 (<14 ตุลาคม 2565)
* สร้างตัวเลือกจังหวัด อำเภอ ตำบล
* Initial
ติดต่อสอบถาม