ปลั๊กอินช่วยกรอก ที่อยู่ จังหวัด อำเภอ ตำบล woocommerce

900.00฿10,000.00฿

ปลั๊กอินตัวเลือกจังหวัด อำเภอ ตำบล

ปลักอินตัวนี้จะทำให้ลูกค้าสามารถเลือกจังหวัด แล้วรายการในอำเภอจะมีแต่อำเภอที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆ และเมื่อเลือกอำเภอใดอำเภอหนึ่ง รายการเลือกตำบลจะแสดงตำบลที่อยู่ในอำเภอนั้นๆขึ้นมา ทำให้ลดความผิดพลาดในการป้อนที่อยู่ในการจัดส่งหรือที่อยู่ในใบเสร็จได้อย่างมาก

 

 

🟦 🟦 ทดสอบได้ที่นี่ 🟦 🟦

 

 

รูปภาพแนะนำ Plugin

ปลั๊กอินเลือกที่อยู่ จังหวัด อำเภอ ตำบล
ปลั๊กอินเลือกที่อยู่ จังหวัด อำเภอ ตำบล
ปลั๊กอินเลือกที่อยู่ จังหวัด อำเภอ ตำบล
ปลั๊กอินเลือกที่อยู่ จังหวัด อำเภอ ตำบล
แสดง จังหวัด อำเภอ ตำบล ได้ทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปลั๊กอินช่วยกรอกที่อยู่ ตัวเลือกจังหวัด อำเภอ ตำบล

ปลักอินตัวนี้จะทำให้ลูกค้าสามารถเลือกจังหวัด แล้วรายการในอำเภอจะมีแต่อำเภอที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆ และเมื่อเลือกอำเภอใดอำเภอหนึ่ง รายการเลือกตำบลจะแสดงตำบลที่อยู่ในอำเภอนั้นๆขึ้นมา ทำให้ลดความผิดพลาดในการป้อนที่อยู่ในการจัดส่งหรือที่อยู่ในใบเสร็จได้อย่างมาก

Features

 1. แปลงตัวเลือกจังหวัด อำเภอ ตำบล จาก textbox เป็น dropdownlist
 2. เลือกจังหวัด อำเภอ ตำบล แบบ chain
 3. เติมรหัสไปรษณีย์ให้อัตโนมัติ
 4. แสดง จังหวัด อำเภอ ตำบล ได้ทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

VERSION LOG
1.4 (10 กรกฎาคม 2566)
 • Multi Language Support
 • Update Province, Amphur, District database
1.3 (01 มิถุนายน 2566)
 • Fixed: ปัญหาทำให้ โซนการจัดส่งสินค้า จังหวัด, อำเภอ, ตำบล หาย
1.2 (01 มิถุนายน 2566)
 • Fixed: ตัวเลือกอำเภอ/เขต, ตำบล/แขวง แสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง
1.1 (21 พฤษภาคม 2566)
 • Fixed: ตัวเลือกตำบลไม่แสดงเป็น dropdown list
 • Fixed: ธีม flatsome ไม่แสดง label ของช่อง address2 ซึ่งเราเอามาทำตัวเลือกตำบล
1.0.3 (08 ธันวาคม 2565)
 • fixed: สร้าง dropdownlist ซ้ำจาก dropdownlist ที่มีอยู่แล้ว (พบที่ freemindbook.com)
 • fixed: WP_Error cannot used as array
1.0.2 (14 ตุลาคม 2565)
 • fixed: แก้ไขตัวเลือกตำบล
1.0.1 (<14 ตุลาคม 2565)
 • สร้างตัวเลือกจังหวัด อำเภอ ตำบล
 • Initial
ติดต่อสอบถาม