การใช้ Duplicator Plugin Backup & Restore WordPress

วิธีใช้ Duplicator เข้าตาม step ด้านล่างได้เลยคับ

 

1. เข้าเมนู Dupilcator

2. กด Create New

3. ใส่ชื่อไฟล์ที่ต้องการ

4. กด Next

5. เลือก Yes

6. กด Build

7. ดาวน์โหลด ไฟล์ Installer

8. ดาวน์โหลด ไฟล์ Archive

9. นำไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเข้าหลังบ้าน

10. เข้าเว็บไซต์ โดยใส่ /installer.php ตามรูป

11. เลือก I have read and accept all

12. กด Next

รอสักครู่

13. ใส่ Database Name

14. ใส่ Database User

15. ใส่ Database Password

16. กด Test Database

17. กด Next

18. กด OK

19. ใส่ชื่อเว็บไซต์

20. กด Next

21. กด Admin Login แล้ว Login ได้ตามปกติโดยใช้ User และ Password ของเว็บไซต์ที่ได้ Duplicate มา

ปลั๊กอิน Wordpress แจ่ม ๆ อยู่ที่นี่