เวิร์ดเพรส ค้นหายูสเซอร์ด้วยอีเมล์

จะว่าไป คำสั่งของเวิร์ดเพรสนี่มีอยู่บานเลย ถ้าไม่เขียนทิ้งๆไว้ให้มันรกอินเตอร์เน็ตบ้าง บางทีมันก็หายากอยู่ อย่างถ้าเราเขียนปลักอินหรือเขียนธีมแล้วต้องการค้นหายูสเซอร์บางคนด้วยอีเมล์ขึ้นมา เราสามารถใช้คำสั่งนี้ได้

get_user_by( string $field, int|string $value ): WP_User|false

Parameters
$field พารามิเตอร์ตัวที่ 1 บังคับว่าต้องมี ซึ่งค่าที่เป็นไปได้มีอยู่ 4 ค่า ID | slug | email | login.
$value พารามิเตอร์ตัวที่ 2 บังคับเหมือนกันค่าที่เป็นไปได้ก็อิงจากพารามิเตอร์ตัวแรก ถ้าให้ค้นหาด้วย ID พารามิเตอร์นี้ก็ต้องป้อนหมายเลข ID ยูสเซอร์ที่ต้องการค้นหา ถ้าค้นหาด้วย login พารามิเตอร์นี้ก็ต้องระบุเป็น username

ตัวอย่าง


$user = get_user_by('email', 'platoosom@gmail.com');
$user = get_user_by('slug', 'platoosom');
$user = get_user_by('login', 'userplatoo');
$user = get_user_by('ID', 10);

ถ้าหากคำสั่งมันไปหาข้อมูลในดาต้าเบสที่เก็บไว้แล้วเจอมันจะคืนค่ากลับมาเป็นออบเจ็ก WP_User ซึ่งเวลาเราใช้งานเราก็เรียก $user->ID เพื่อเอาค่า ID อย่างนี้ได้ ส่วนในกรณีที่ระบบค้นหาแล้วไม่เจอยูสเซอร์ที่มีอีเมล์ที่ระบุ มันก็จะคืนค่ากลับมาเป็น false

เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเช็กว่ายูสเซอร์นั้นๆมีอยู่ไหม เราก็ใช้คำสั่ง


if($user){
echo "User ID: ".$user->ID;
}

ถ้าต้องการค้าหาด้วย ID เขียนอย่างนี้
$user = get_user_by('ID', 1);