ตั้งชื่อเว็บไซต์ (โดเมนเนม) ใน 10 นาที และข้อควรระวัง


โดเมนเนม คือ

ชื่อที่ใช้แทนที่เว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต เช่น www.example.com หรือ www.google.com เป็นต้น โดเมนเนมช่วยให้ผู้ใช้ง่ายต่อการเข้าถึงเว็บไซต์โดยไม่จำเป็นต้องจำ IP address ของเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์ได้ โดยส่วนใหญ่โดเมนเนมถูกจดทะเบียนผ่านบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการโดเมนเนม (domain registrar) และมีการจดทะเบียนเป็นระยะเวลาหนึ่งในขณะที่เจ้าของเว็บไซต์จ่ายค่าใช้จ่ายประจำต่อการใช้งานด้วยโดเมนเนมนั้นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาที่จำเป็น โดยจะต้องต่ออายุการใช้งานเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดในข้อตกลงกับบริษัทที่จดทะเบียนโดเมนเนมดังกล่าวด้วยล่ะกัน.

โดเมนเนม ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ [ชื่อเว็บไซต์ + นามสกุล]

เช่น google.com
google = ชื่อเว็บไซต์
.com คือ นามสกุลของเว็บไซต์ [Domain name extension]

Dot ทั่วโลก

.com
.net
.co
.tech
.store
.online
.co

ราคาเริ่มตั้งแต่ 400 บาทขึ้นไป (ต่อปี)

ดูทั้งหมด ได้ที่ https://www.domain.com/domains/new-domain-extensions

Dot ประเทศไทย

.co.th
.or.th
.ac.th
.go.th

ราคาเริ่มตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป (ต่อปี)

ดูทั้งหมด ได้ที่
https://www.thnic.co.th/price

เอกสารจด co.th
https://www.thnic.co.th/policy#coth

เอกสารจด .co.th 2 แบบคือ

กรณีที่ 1. จดทะเบียนชื่อโดเมนด้วยชื่อองค์กร

หนังสือรับรองนิติบุคคล

  • เอกสาร ภ.พ.20 (ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • เอกสาร ทค.0401 หรือ พค.0401 (ทะเบียนการค้า)
  • ใบ ภ.พ.01 (ใบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องได้รับการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่)
  • ใบ ภ.พ.09 (ใบคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • หนังสือบริคณห์สนธิ (ต้องได้รับการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่)
  • หนังสือรับรองที่รับรองโดยนิติบุคคลต่างประเทศ

กรณีที่ 2. จดทะเบียนชื่อโดเมนด้วยชื่อเครื่องหมายการค้า

  • หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
  • หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ
  • หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายร่วม
  • หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง
  • หนังสือรับรองโดยผู้ถือครองเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ

วิธีการตั้งชื่อเว็บไซต์

  • 1 ใช้ชื่อที่สั้น กระชับ สะกดง่าย และจดจำง่าย ควรมีจำนวนคำไม่เกิน 2-3 คำ
  • 2 ควรเป็นชื่อที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับธุรกิจ แบรนด์ หรือผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อให้ผู้ใช้จดจำและเข้าถึงได้ง่าย
  • 3 หลีกเลี่ยงการใช้อักขระพิเศษ เช่น @!#$%^&*()_+= ถ้าจำเป็นใช้ได้เฉพาะขีด (-) เท่านั้น
  • 4 ไม่ควรตั้งชื่อให้มีส่วนเกี่ยวกับแบรนด์ดัง เพราะอาจมีปัญหาในการค้นหา
  • 5 ไม่ควรใช้ โดเมนเนมภาษาไทย เนื่องจากการ share และเกี่ยวกับ SEO tool
  • 6 ถ้าเป็นไปได้ควรใช้ .com

การตรวจสอบ Domain name ว่าว่างให้เราจดทะเบียนไหม

ตรวจสอบโดเนมเนม ต่างประเทศ > https://who.is/

ตรวจสอบโดเนมเนมไทย > https://www.thnic.co.th/

จดทะเบียนชื่อเว็บไซต์ (Domain name)

แนะนำให้จดที่ hostatom ครับเพราะราคาไม่แพง + หลังบ้านใช้ง่าย และไม่ค่อยมีการปรับราคาขึ้นในปีที่ 2 เหมือนเจ้าอื่น ๆ ครับ click จาก banner ด้านล่างได้เลยคับ