การ Setup หรือ Point domain name ไปที่ server


การ Setup หรือ Point Domain name ไปที่ Web hosting (Server)

1) ใช้ Nameserver

หลังจากที่คุณจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์แล้ว คุณจำเป็นต้องมี web hosting หรือ web server สำหรับติดตั้งเว็บไซต์ของคุณ เมื่อคคุณได้ซื้อ web hosting เรียบร้อยแล้ว ผู้ให้บริการจะให้ nameserver ให้กับคุณ เพื่อคุณจะนำมากรอกใน nameserver setting ในโดเมนเนม setting

ตัวอย่าง nameserver ที่ ผู้ให้บริการเว็บ hosting ให้มา

ตัวอย่างการ point nameserver ของ Hostatom เมนูที่ setup nameserver ใน Domain name admin สามารถใช้หลักการเดียวกันนี้กับผู้ให้บริการ Domain name รายอื่น ๆ ได้

2) ใช้ DNS manager

ตัวอย่างการ setup A record สำหรับบางผู้ให้บริการ จด domain name จะมี setting DNS ที่สามารถใช้ แทนตัว name server ได้ โดยเราสามารถหาได้จากเมนู DNS settings เสร็จแล้ว ก็สามารถตั้งค่าได้ตามรูปด้านล่าง

จดทะเบียนชื่อเว็บไซต์ (Domain name)

แนะนำให้จดที่ hostatom ครับเพราะราคาไม่แพง + หลังบ้านใช้ง่าย และไม่ค่อยมีการปรับราคาขึ้นในปีที่ 2 เหมือนเจ้าอื่น ๆ ครับ click จาก banner ด้านล่างได้เลยคับ