Plugin แจ้งโอนเงิน สำหรับ woocommerce

890.00฿

ฟอร์มแจ้งการชำระเงิน สำหรับ woocommerce
+ แสดงยอดโอนและเลขที่คำสั่งซื้ออัติโนมัติ
+ รองรับทุกธนาคาร และ Promptpay
+ แจ้งเตือนผ่านทางอีเมล web admin เมื่อมีการโอน
+ สามารถ แก้ไข ข้อมูลการโอนได้

Screenshots