การสร้าง admin account ใน magento 2.4

วิธีการสร้างแอเค้าแอดมิน ให้ทำดังนี้

1. เข้าไปที่หลังบ้านแล้ว คลิกเมนู System > Permissions >  All Users

2.คลิกปุ่ม Add New User

3.ป้อนรายละเอียดต่างๆของแอคเค้าให้ครบถ้วน

4.คลิกแท็บ User Role เลือก Administrators

5.คลิกปุ่ม Save User

เท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยการสร้าง account admin