woocommerce การตั้งวันลดราคาสินค้าไว้ล่วงหน้า

ในกรณีที่เราต้องการลดราคาสินค้าเฉพาะในวันที่กำหนด วูคอมเมิร์สมีฟีเจอร์มาให้เราใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งปลักอินเพิ่มแต่อย่างไร โดยทำอย่างนี้

1.ไปที่เมนู Products > All Products คลิก Edit เพื่อทำการแก้ไขรายการ

2.คลิกที่แท็บ General ป้อนราคาลดในช่อง Sale price แล้วคลิก Schedule ใต้ช่อง Sale price

3.กำหนดวันที่จะให้ระบบทำการลดราคา หรือจะเรียกว่าเอาราคาในช่อง Sale price มาใช้ ในช่อง Sale price dates  เขาให้มา 2 ช่องเราอยากกำหนดวันลดราคาจากวันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไรก็ป้อนเข้าไปในช่องทั้ง 2

4.จากนั้นกดปุ่ม Update เพื่อทำการบันทึก

5.หลังจากบันทึกแล้ว ก็ให้ลองไปดูสินค้าที่กำหนดวันลดราคา ถ้าเราทดลองกำหนดวันลดราคาเป็นวันปัจจุบัน ก็จะเห็นว่าราคาสินค้ามันลดจริงๆ

6.จากนั้นถ้าหากเรากำหนดวันลดราคาเป็นวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ หรือในอนาคต

7.หลังจากบันทึกข้อมูลแล้วไปดูสินค้าที่หน้าเว็บ จะเห็นว่าสินค้ามันจะยังไม่ลดราคาให้จนกว่าจะถึงวันที่เรากำหนดวันลดราคาไว้จริงๆ

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ใช้ WooCommerce นะครับ ขอให้ขายของดีเป็นเทน้ำเทท่านะครับ