รับประกัน support จนใช้ได้

รับประกัน support จนใช้ได้ ช่วงเวลา support ปกติ
จะใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ เนื่องจาก plugin + theme ของแต่ละ
เว็บไซต์แตกต่างกัน รวมถึง hosting จึงทำให้ใช้เวลาในการแก้ปัญหา

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น