ขั้นตอนการทำงานของ woocommmerce payment plugin


STEP 1: เลือกวิธีการชำระเงิน


STEP 2: กรอกบัตร credit หน้าธนาคาร


STEP 3: เมื่อชำระเสร็จกลับมาที่หน้า เว็บไซค์ แสดงรายละเอียดออร์เดอร์ พร้อมอัพเดทสถานะการชำระผ่านบัตรเครดิด