แจ้งโอนเงิน wordpress & woocommerce plugin

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

ฟอร์มแจ้งการชำระเงิน สำหรับ woocommerce แสดงยอดโอนและเลขที่คำสั่งซื้ออัติโนมัติ รองรับทุกธนาคาร และ Promptpay แจ้งเตือนผ่านทางอีเมล web admin เมื่อมีการโอนสามารถ แก้ไข ข้อมูลการโอนได้ มี 2 รูปแบบคือ แบบแจ้งโอนหลังสั่งซื้อสินค้า กับ แจ้งโอนก่อนทำการซื้อสินค้า