ปลั๊กอินชำระเงิน แบบเงินผ่อน

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

ปลั๊กอินชำระเงิน แบบเงินผ่อน สำหรับ woocommerce มี 3 ธนาคาร คือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย เมื่อติดตั้งแล้วจะมี option ให้เลือกหน้าชำระเงิน เหมือน plugin payment gateway อื่น ๆ ของ woocommerce