วิธี Clear browser cache on google chrome

1. คลิกลิงค์ chrome://settings/ เพื่อเข้า google chrome setting
2. กด Advanced

วิธี clear cache step ที่ 1

วิธี clear cache step ที่ 2

3. กด Clear Browing data

วิธี clear cache step ที่ 3

4. กด Advanced
5. เลือก Time range เป็น All time
6. เลือก option ที่ต้องการ clear ตามรูป หากต้องการ clear ทั้งหมดก็เลือก all
7. กด Clear Data