หลังจากที่สั่งซื้อ plugin ไปแล้ว เมื่อทำการ activate plugin จะขึ้น 

1.  เข้าหน้าจัดการ License Key
2. ใช้ license key ตามแนบ
3. เมื่อ activate domain name ตามที่ลูกค้า activate
4. เข้าหน้า activate License key และไปเอา key ตาม step ด้านล่าง
หลังจาก activate license เรียบร้อยแล้วจะขึ้นตาม screen นี้