วิธีเปลี่ยนภาษา google application

วิธีเปลี่ยนภาษา google application เช่น google drive, google calendar …

change_google_app_language_step_3
1. เลือก setting

change_google_app_language_step2
2. เลือกหรือแก้ไขภาษา

change_google_app_language_step1
3. กลับมา Save

ติดต่อสอบถาม