วิธีปิด การจัดกลุ่ม inbox ด้วย subject/sender ของ gmail

gmail_group_by_subject

หลายคนมีปัญหาเรื่องสับสนกับปัญหา การจัดกลุ่ม อีเมล ให้อัติโนมัติของ Gmail คุณสามารถปิดมันง่าย ๆ ตาม step ด้านล่าง

STEP ที่ 1:
gmail_group_by_subject_1

STEP ที่ 2:
gmail_group_by_subject_2

STEP ที่ 3:เสร็จเรียบร้อยได้ผลตามด้านล่างครับ
gmail_group_by_subject_4