วิธีการ ชวนเพื่อน มา like facebook แฟนเพจ

วิธีการ invite เพื่อนตาม step ด้านล่างง่าย ๆ เลยครับ

Step1: กดปุ่ม “…” ตาม screen ด้านล่าง
Step2: กดปุ่ม “invite friends”
facebook_invite_friend_1

Step3: เมื่อ invite friends จะแสดง popup ตามรูปด้านล่าง ให้กดปุ่ม invite เพื่อส่งคำเชิญให้เพื่อน
Step4: เมื่อ invite เสร็จแล้วปุ่มจะหายไป เป็นอันเสร็จสิ้นการ เชิญเพื่อน like page เรา

facebook_invite_friend_2